Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Dec 13, 2023

PS: Denne episoden ble spilt inn i starten av november, så vi snakker om ting som "akkurat" har skjedd, men det er da rundt en måned siden.