Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden

Sep 24, 2019

Det finnes mange nyttige utvidelser til Google Chrome. Her er våre favoritter for å hjelpe på i arbeidsdagen. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal...


Sep 18, 2019

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge. 


Sep 10, 2019

Eivind er på ferie og Even er alene i studio. Han deler fra sine erfaringer med å kjøre konkurranser i sosiale medier. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra...


Sep 3, 2019

Lars deler av sine 20 år i markedsføringsbransjen. I denne episoden snakker vi om hva Lars lærte i Google, hvorfor vi bør se til østen og ikke vesten og hva growth hacking egentlig går ut på! 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og...