Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden

Nov 19, 2019

Markedsføringspodden fyller 1 år! Her er noe av det vi har lært av vårt første år med podcasting. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.


Nov 12, 2019

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.


Nov 5, 2019

Hvem passer annonsering på LinkedIn for og hvilke resultater kan du forvente? 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.