Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden

Nov 26, 2018

I denne episoden snakker vi om grunnprinsippene for påvirkning som kan hjelpe deg påvirke dine potensielle kunder til å kjøpe fra deg. Vi benytter oss av prinsippene til Rober Cialdini. 

Markedsføringspodden er for deg som har lyst til å lære mer om markedsføring og salg.

Vi tar for oss temaer som sosiale...