Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Mar 5, 2019

Vi ser på fordeler og ulemper med å starte en podcast. Bør det være en del av din markedsstrategi?

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård og Eivind Bodding i INEVO