Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Dec 19, 2023

Årets siste episode av Markedsføringspodden. Vi forsøker å se inn i spåkula og gjette på hva som vil prege året 2024.