Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Feb 14, 2023

Vi ser nærmere på trendene og utviklingen av bruk av sosiale medier. Hva er det det betyr og hvilke konsekvenser får det for deg som markedsfører.