Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Jul 16, 2019

Lyst til å bli mer synlig lokalt? Da bør du bruke Google My Business. Få våre beste tips for en optimalisert GMB profil. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.