Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Mar 26, 2019

Vi ser på tallene og deler erfaring med bedriftblogging.

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård og Eivind Bodding i INEVO.