Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Sep 24, 2019

Det finnes mange nyttige utvidelser til Google Chrome. Her er våre favoritter for å hjelpe på i arbeidsdagen. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.