Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Oct 29, 2019

Tenker du på universell utforming når du lager landingssider og nettsider? Det må du. 

Denne uken har vi besøk av frontend-utvikler Sander Kaasa. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.