Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


May 19, 2020

Vi har allerede snakket om Cialdinis 6 prinsipper for påvirkning. Men det finnes godt over 200! I denne episoden ser vi nærmere på 4 av de vi synes er mest spennende!