Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


May 23, 2019

Vi går igjennom de mest spennende nyhetene fra Google Marketing Live. Her får vi en smakebit på hva som vil være mulig å gjøre det neste året.. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.