Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Feb 8, 2022

Mange nyheter fra de store platformene i det siste. Vi tar en titt på kvartalsrapportene som har kommet og har noen teorier om fremtiden.