Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Jan 15, 2019

5 tips for å øke CTR! Vi ser nærmere på hvorfor folk klikker på annonser og hva du kan gjøre for å få flere klikk! 

Vi tar for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård og Eivind Bodding i INEVO.