Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


May 7, 2019

Karl Philip Lund deler sine 10 vurderingskriterier for nettbutikk - som er et resultat av å jobbet med e-handel i nesten 20 år. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård og Eivind Bodding i INEVO.