Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Feb 18, 2020

Lær hvordan du kan få mer igjen for pengene du legger i annonsene dine på Facebook. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.