Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Nov 19, 2019

Markedsføringspodden fyller 1 år! Her er noe av det vi har lært av vårt første år med podcasting. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.