Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


May 13, 2019

Endringer i algoritmer, nytt design og strengere regler for Messenger Bots. 

Facebook har kommet med mange endringer de siste ukene. Vi går igjennom de vi synes er det viktigste her. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.