Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Mar 24, 2019

Vi har besøk av 3 studenter fra Høyskolen Kristiania som har hatt en litt anderledes eksamen denne våren. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård og Eivind Bodding i INEVO