Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Mar 12, 2019

Få bedre resultater ved bruk av Instagram Stories - her er det muligheter for dem som ennå ikke har testet det ut.

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård og Eivind Bodding i INEVO