Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Sep 10, 2019

Eivind er på ferie og Even er alene i studio. Han deler fra sine erfaringer med å kjøre konkurranser i sosiale medier. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.