Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Jan 30, 2020

Google er stadig i endring. Denne uken snakker vi om noen av de endringene som har vært den siste måneden.

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.