Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Nov 23, 2021

Veldig mange er opptatt av å få oppmerksomhet på reklamen - men husker de som har sett den at det er deg? Hvis ikke er den så godt som bortkastet. Vi diskuterer Postens nye reklamefilm og deler noen tips til å bedre sikre at folk får med seg hvem avsenderen er.