Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Jun 1, 2019

I denne episoden går vi igjennom hvilke annonseringsmuligheter som finnes i Snapchat og deler noen av våre erfaringer. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.