Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Nov 5, 2019

Hvem passer annonsering på LinkedIn for og hvilke resultater kan du forvente? 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.