Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Jun 18, 2019

Lær mer om hvordan Facebook Lead Ads funker, om du burde bruke det og hva som skal til for å få gode resultater. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optim