Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Aug 26, 2019

 

Jógvan Brimheim Gunnarsson kommer på besøk og lærer oss mer om hva Inbound er, hvem det passer for og hvordan komme i gang. 

 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.