Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Aug 6, 2019

Vi er tilbake fra en kort sommerferie. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.