Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Feb 5, 2019

Video er i ferd med å bli en svært viktig del av markedsføring, er du klar? 

I Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård og Eivind Bodding i INEVO