Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Feb 12, 2019

Dere spør, vi svarer. Vi snakker om kanalvalg, effekt av online annonsering på offline salg, våre favorittverktøy og tips til wordpress. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård og Eivind Bodding i INEVO