Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Feb 11, 2020

Denne uken svarer vi på fire av spørsmålene vi har fått tilsendt den siste tiden. Vi snakket blant annet om facebook attribusjon, display annonsering og om du bør by på dine konkurrenter i Google.