Preview Mode Links will not work in preview mode

Markedsføringspodden


Jan 14, 2020

Hvordan bør du designe forsiden din? I denne episoden diskuterer vi ulike "best practices", hva som er bra med dem og hvorfor du bør implementere eller teste dem. 

Markedsføringspodden tar vi for oss temaer som sosiale medier, Google annonsering og e-postmarkedsføring. 

Markedsføringspodden presenteres av Even Ødegård fra INEVO og Eivind Bodding fra Optimal Norge.